ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 กันยายน 2563

สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เวลา 07.30 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment