ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อนายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชี : ระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2563
ผ่านช่องทาง Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci0vPcOwnE6UA_SHgXrZA3r5otflGJww5QqhYuk5oTRT9Gcw/closedform
โดยปิดลงทะเบียนสำหรับร่วมลุ้นรางวัล : วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment