ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ข้างศูนย์อาหาร M-Dent)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment