ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment