ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 11.45 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment