ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1-2 กันยายน 2563
สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/ortho-symposium.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment