ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment