รักษา ฟรี โดย นักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
เฉพาะค่ารักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก ไม่รวมค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

ลงข่าว ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment