ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment