ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.15 – 12.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง A08 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผ่านช่องทาง Online Webex Meeting number : 166 068 8357
Meeting password : MIDS240763

ลงข่าว ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment