ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment