ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 – 18.00 น.
ผ่านช่องทาง Zoom : Hosted by Faculty of Dentistry, TMDU

 

ลงทะเบียน Link QR-CODE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfon059V8ZJkEfBEWf5M_7nB1yyh2oRpJ8PljzXWV0hfo2AMQ/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment