ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 14.30 น.

สถานที่ วิทยาเขตพญาไท : ณ โถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร : ณ โถงชั้น 2 หน้าสำนักงานทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment