ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ : โถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร : หน้าสำนักงานทันตกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

หากไม่สามารถมาใช้สิทธิในวันดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าได้
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 16

 

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
และสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อล่วงหน้าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตามเวลา และสถานที่เดียวกับวันเสนอชื่อ

ลงข่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment