ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระหว่างวันที่ : วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting :
Meeting number : 573 719 238

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment