ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้บริการพร้อมส่งบทความ : ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ส่งบทความทาง E – mail : manuscript.dt@gmail.com

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้บริการ : https://drive.google.com/file/d/1wUzkUPH5u3KB3IAZiOcPSs21bJwbDP4f/view?usp=drivesdk

ลงข่าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment