ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาคณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถส่งคลิป VDO ความยาวไม่เกิน 15 นาที
ได้ที่ : อ.ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สำหรับผู้สนใจรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทาง Webex Meeting

วันเวลาที่สามารถรับชม : ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment