ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment