ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting :
Meeting number : 166 012 4371
Meeting password : Mu@2020

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT8bGiMIgBWsmPsaI2aGtZNq0wv9Q930Vp5XRpxVX4scVfrw/closedform

ลงข่าว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment