ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผ่านระบบ webex meeting number : 913 508 232
password : Minerv@1905

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment