ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

Webex Meeting number : 578 537 363
Password : dtmu47

 

ตอบรับการเข้าร่วมงาน Link QR-CODE :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE_cWMOotHZVI1FBPajZjJlc5b3Vyon8vTXydLvHv7fJB_zg/viewform?usp=send_form

ลงข่าว ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment