ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

หน่วยบริหารสถานที่ เข้าให้บริการฉีดสเปรย์ยาและวางเหยื่อกำจัดหนู รมควันกำจัดยุง

ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ทุกชั้น)
อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ (ทุกชั้น)
อาคารปฏิบัติการและวิจัย (ทุกชั้น)
อาคารพรีคลินิก (ทุกชั้น)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment