ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ผ่านช่องทาง : Zoom ID 244-280-8465

ลงทะเบียนได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxgqN7tcaL54MoMvOeMrakaJufpyXHQOxfmMaVmbG6Vt_zbw/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 7 เมษายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment