งานประชุมนานาชาติ 76th Session of the Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

 

องค์กรสหประชาชาติมีกำหนดจัด งานประชุมนานาชาติ 76th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาที่สนใจ สมัครตำแหน่ง “Student Assistance Programme” เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาช่วยงานในการประชุมดังกล่าว

 

โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง https://forms.zohopublic.com/wsutheero/form/CS72StudentAssistantRegistrationForm/formperma/B_K26JdEag105KMj0F_g_eCB3 ภายในวันที่ 12 เม.ย. 63

ลงข่าว ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment