ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 มิถุนายน 2563

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563
สามารถสมัครได้ที่ : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/regonline/submission

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment