ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม โทร 02-200-7639 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment