ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่รับสมัคร : วันที่ 3 – 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร : ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ศาลายา

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : https://uc.mahidol.ac.th/ประกาศรับสมัครการเลือก-2/?fbclid=IwAR1i8CejQ-cuu_wsLiGkEAW3JuqTNTGgI4BI6F9oR1TWfCTsKkZp94yMJaE

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment