ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment