ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย A6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วันที่ลงทะเบียน : ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานการวิจัย ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

 

ระยะเวลาส่งบทความ : ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563
ส่งบทความทาง E – mail : manuscript.dt@gmail.com

ลงข่าว ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment