ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFK8Yr14spcdFD36dkcquwMWBHYBPzeup5joLkv5pIacYgaw/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment