ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงข่าว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment