“ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563”

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment