ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 – 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคาร 4 ชั้น 6

 

Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/12hIRmNgDIQ8pvXyr6XEY6c4oyXLeoR2aqAUCav6RqBg/viewform?edit_requested=true

ลงข่าว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment