ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/2t4RFDJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment