ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง : 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

พญาไท
เวลา : 08.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ โถงชั้น 1 ข้างศูนย์อาหาร M-Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ศาลายา
เวลา : 08.30 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ หน้าห้องสำนักงานทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment