ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

ระยะเวลาการขอรับทุน : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – สิงหาคม 2563
แจ้งความประสงค์การขอรับทุนได้ที่ : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ติดต่อสอบถาม : โทร.7608

 

Link QR-CODE ผ่าน Intranet : 10.3.101.129/intranet/ดาวน์โหลด/หน่วยงาน/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-หน่วยวิเทศสัมพันธ์/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment