ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B08 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHB3k8c5FoGyRPYMZltefcuPPP-fBZGakECh0USewtRY2CLQ/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment