ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ส่งข้อมูลผลงานวิจัยได้ที่ : คุณภารดา ศุภกุลธาดาศิริ สำนักงานการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7 โทร 02-200-7620

Link QR-CODEhttps://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2019/12/ResearchReward2563.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment