ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 9 อาคารพรีคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment