ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันที่สมัคร : ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-200-7638 (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment