ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment