ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น.
***หากมาลงทะเบียนหลังเวลา 17.30 น. หมดสิทธิ์ชิงรางวัล***

สถานที่ : ณ บริเวณสนามฟุตบอล กรมการสารวัตรทหารบก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment