ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่รับสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร : ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 9 อาคารพรีคลินิก โทร 02-2007652

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment