ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่ลงทะเบียนได้ที่ : ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ We-dent : https://wedent.mahidol.ac.th

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzp4Y0w3gVhX0mexljCVj1RCh8PB7PJqG93q37a3LhLikYJQ/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment