ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด

 

วันเวลาลงคะแนนล่วงหน้า : วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

วันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง : วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

เวลา 08.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

 

เวลา 07.00 – 13.00 น.
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment