ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาเปิดรับสมัคร : วันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร : ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 อาคารสำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

วันเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง : วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น.
สถานที่รับสมัคร : ณ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์ ที่สังกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment