ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณโถง ข้างศูนย์อาหาร M-Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment