ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สมัครได้ที่ : http://foundation.mahidol.ac.th/mucharityrun/index.php/about
หรือสอบถามโทร. 083-1771906, 02-8496359, 02-8496111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment