ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมชุมชน ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment