ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/1iUHIr_aGGVOQ-3J-xbQAlGCu65WGjwDUrQXc6mBZfns/viewform?edit_requested=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment